จัดสอบวัดระดับความภาษาทางภาษา Cambridge English

ระดับ CEFR Pre-A1, A1, A2, B1, B2 , C1 , C2

เพื่อรับใบ Certificate จาก Cambridge Assessment English

enlightened การสอบ Cambridge English Exams คืออะไร ?

• เป็นการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ อ้างอิงตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป CEFR (Common European Framework of Reference for Languages)

 

 

 

enlightened ในการสอบทดสอบทักษะอะไรบ้าง ?

ทดสอบ 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน

 

 

 

enlightened เลือกระดับ (Level) ในการสอบอย่างไร ?

เลือกตามระดับมาตรฐานสากล CEFR (Common European Framework of Reference for Languages)

ซึ่ง CEFR มี 6 ระดับ คือ A1 , A2 , B1 , B2 , C1 , C2 

* แนะนำให้วัดระดับทางภาษาก่อนเลือกระดับที่ควรลงสอบ *

 

 

 

enlightened นำคะแนนสอบไปทำอะไรได้บ้าง ?

สามารถยืนยันได้ว่าความสามารถทางภาษาอังกฤษของผู้สอบอยู่ในระดับใดในมาตรฐานที่เป็นสากล

สามารถนำคะแนนสอบไปใช้สมัครเรียนต่อมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ

สามารถนำคะแนนไปยื่นประกอบเอกสารการสมัครงาน / วีซ่าได้

 

 

 

enlightened ผลคะแนนใช้เทียบความรู้ภาษาอังกฤษได้อย่างไรบ้าง ?

นำผลคะแนน CEFR มาเทียบกับคะแนนของ IELTS ตามตาราง

 

enlightened จากตารางสามารถเปรียบเทียบความสามารถทางภาษาเบื้องต้น ได้ดังนี้

Level  B1  เมื่อเทียบกับ IELTS ตามตาราง

→ คะแนน IELTS จะอยู่ที่  4.0 - 5.0     

Level  B2  เมื่อเทียบกับ IELTS ตามตาราง

→ คะแนน IELTS จะอยู่ที่  5.5 - 6.5     

Level  C1  เมื่อเทียบกับ IELTS ตามตาราง

→ คะแนน IELTS จะอยู่ที่  6.5 - 8.0           

Level  C2  เมื่อเทียบกับ IELTS ตามตาราง

→ คะแนน IELTS จะอยู่ที่  9.0

 

 

 

enlightened ค่าลงทะเบียนสอบ

enlightened รายละเอียดการสอบในแต่ละระดับ

 

 

ระดับ Pre-A1 Starters 


ระดับ A1 Movers


ระดับ A2 Flyers


ระดับ A2 Key

(KET & KET for Schools)


ระดับ B1 Preliminary

(PET & PET for Schools)


ระดับ B2 First

(FCE & FCE for Schools)


ระดับ C1 Advanced (CAE)


ระดับ C2 Proficiency (CPE)

 


enlightened สถานที่สอบ On-Site

TBIZ EDUCATION ศูนย์การศึกษาเทคโนโลยีและภาษาธุรกิจ รามคำแหง 43/1 ตรงข้ามม.รามคำแหง

Map: https://goo.gl/maps/Qb5jiXXuZ7r16F3EA

 

 

enlightened ทราบผลสอบช่วงไหน ?

• รอผลสอบแบบออนไลน์ประมาณ 1 เดือน (นับจากวันสอบ) และ Certificate จะส่งตามมาหลังผลออนไลน์ออกประมาณ 3-4 สัปดาห์

 

 

 

☎️ สอบถามเพิ่มเติม

02-718-4660 (Tbiz Education) 098-665-1414 , 065-059-6955 (คุณมาย)