KGL Contest English Olympiad

การแข่งขันภาษาอังกฤษโอลิมปิกสำหรับเยาวชนอายุ 6-18 ปี ครั้งที่ 9

 

 

 

ข้อมูลเกี่ยวกับการแข่งขัน / คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน

 

●  การแข่งขันแบ่งออกเป็น 5 ระดับ อ้างอิงตามกรอบมาตรฐาน CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) ได้แก่ PRE-A1, A1, A2, B1 และ B2

●  ผู้เข้าแข่งขันสามารถเลือกระดับ CEFR ในการแข่งขันได้เพียง 1 ระดับเท่านั้น

●  ผู้เข้าแข่งขันจะต้องมีอายุอยู่ในช่วงระหว่าง 6 – 18 ปี และเป็นผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ 2 (ไม่ใช่ผู้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรกเกิด) เท่านั้น

●  ผู้เข้าแข่งขันต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครอง และยอมรับในกฎกติกาของการแข่งขัน

●  ผู้เข้าแข่งขันต้องยอมรับกฎกติกาของการแข่งขัน และการตัดสินของคณะผู้จัด KGL ในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันถือเป็นที่สิ้นสุด คณะผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการให้ข้อมูลเพิ่มเติม หรือตอบกลับในข้อคัดค้านในเรื่องของการตัดสิน รวมถึงการประเมินคุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 

●  ผู้ปกครองของผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับรางวัล จำเป็นต้องยอมรับและอนุญาตให้ทางคณะผู้จัดเผยแพร่ ภาพถ่าย ชื่อและนามสกุล ต่อสาธารณะตามความเหมาะสม

●  ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคน จะได้รับประกาศนียบัตรเข้าร่วมการแข่งขันภาษาอังกฤษโอลิมปิก

 

วันแข่งขัน

 

●  การแข่งขันรอบที่ 1 : วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2566

●  การแข่งขันรอบที่ 2 : วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2566  แข่งขันเพื่อหาผู้ชนะในระดับประเทศ ในแต่ละระดับ (PRE-A1 – B2) เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยและเข้าคัดเลือกตัวแทนภูมิภาคเอเชีย

●  การแข่งขันรอบที่ 3 : การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศและร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ สหภาพยุโรป สำหรับปี 2566 จะจัดขึ้นในประเทศกรีซ ในเดือนกันยายน (วันเวลาจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

●  ผู้ชนะระดับประเทศ (จากการแข่งขันรอบที่ 2) ในระดับ A1 - B2  **ยกเว้น ระดับ PRE A1** จะได้สิทธิในการรับคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับโลก (รอบที่ 3)

●  ผู้ชนะในการแข่งขันรอบที่ 3 ณ สหภาพยุโรป จะได้รับรางวัลสูงสุดถึง EUR 1,500

 

หมายเหตุ

 

●  สำหรับผู้เข้าแข่งขันที่ลงแข่งขัน KGL ในปีที่ผ่านมาที่มีชื่อเข้าแข่งขันในรอบที่ 2 ไม่สามารถลงแข่งขันในระดับเดิมได้ ต้องลงแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น

●  กรณีที่มีผู้ชนะทำคะแนนได้เท่ากัน สิทธิ์การได้รับคัดเลือกจะเป็นของผู้แข่งขันที่มีอายุต่ำที่สุดในระดับดังกล่าว

●  กรุณาตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดให้ถูกต้อง โดยเฉพาะชื่อ-นามสกุลผู้เข้าแข่งขันและระดับในการแข่งขัน  หลังจากกดยืนยันการสมัครแล้ว ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ก็ตาม

●  หากผู้เข้าแข่งขันเลือกระดับ CEFR ไม่ถูกต้องตามระดับที่แท้จริง และไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด จะถูกตัดสิทธิ์การแข่งขันทันที และไม่มีการคืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครการแข่งขัน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม

 

 

การเลือกระดับ CEFR ในการแข่งขัน

 

อ้างอิงตามคู่มือแนวทางการจัดการการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามความเข้มข้น 3 ระดับสู่สากล ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ ดังตารางด้านล่าง

 

ตารางการเลือกระดับ CEFR

ยึดระดับชั้นเรียน ณ วันที่แข่งขันรอบที่ 1 (21 พฤษภาคม 2566) เป็นหลัก

(ตัวอย่าง: ในวันที่แข่งขันรอบที่ 1 (21 พฤษภาคม 2566) ผู้เข้าแข่งขันศึกษาอยู่ชั้นม.1 ให้เลือกระดับแข่งขัน ม.1)

** ห้ามลงระดับต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด **

 

 

ค่าธรรมเนียมการสมัครแข่งขัน

 

●  ราคา 900 บาท / ต่อคน (ชำระครั้งเดียวหากมีสิทธิ์ผ่านเข้ารอบที่ 2 ไม่ต้องชำระเพิ่ม)

 

 

 

ระยะเวลาการเปิดรับสมัคร

 

●  เปิดรับสมัครตั้งแต่ 3 มกราคม 2566 - 20 เมษายน 2566

 

 

 

สถานที่ในการจัดแข่งขัน
 

 

ภาคกลาง 

 

👉 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

●  หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

128/1 ถ.นครราชสีมา แขวง/เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

 

●  The Seasons Mall (อนุสาวรีย์) 🚫ระดับ A1, A2, B1, B2 ที่นั่งเต็มแล้ว ห้ามเลือก🚫

931 ถนน พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 (พหลโยธิน1 ห่างจาก BTS อนุสาวรีย์ 800 ม.)

 

●  ศูนย์การเรียนผูกมิตร (รับเฉพาะนักเรียนของทางโรงเรียนเท่านั้น)

 

●  โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (รับเฉพาะนักเรียนของทางโรงเรียนเท่านั้น)

 

●  โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ (รับเฉพาะนักเรียนของทางโรงเรียนเท่านั้น)

 

 

👉 จังหวัดนนทบุรี

●  โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย

เลขที่54/5 ถนนราชพฤกษ์ หมู่ 1 ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

 

 

👉 จังหวัดปทุมธานี

●  โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต (รับเฉพาะนักเรียนของทางโรงเรียนเท่านั้น)

 

●  โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รับเฉพาะนักเรียนของทางโรงเรียนเท่านั้น)

 

 

👉 จังหวัดอยุธยา

●  โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา

หมู่ที่ 3 ถนนอู่ทอง ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

 

 

👉 จังหวัดนครปฐม

●  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (พูลประชาอุปถัมภ์)

70 ถ.คตกฤช ตำบลพระปฐมเจดีย์  อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000

 

 

👉 จังหวัดฉะเชิงเทรา

●  โรงเรียนอินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล (รับเฉพาะนักเรียนของทางโรงเรียนเท่านั้น)

 

 

ภาคตะวันออก 

 

👉 จังหวัดชลบุรี

●  วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี

80/90 หมู่3 ถ.สุขุมวิท อ.เมือง จ.ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000

 

 

● โรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ

2507 หมู่ที่ 1 หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ถนนเสนาพิทักษ์ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20180

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อิสาน)

 

👉 จังหวัดนครราชสีมา

●  โรงเรียนมุจรินทร์ธรณ์บริรักษ์

969/11 หมู่ 3 ถนนมิตรภาพ ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30310

 

👉 จังหวัดขอนแก่น

●  โรงเรียนสนามบิน

ถ.ประชาสโมสร ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

 

👉 จังหวัดสุรินทร์

●  โรงเรียนวาณิชย์นุกูล

69 ถนนหนองดุม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000

 

👉 จังหวัดอุดรธานี

●  โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล

77 ถนนศรีสุข ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000

 

 

ภาคเหนือ

 

👉 จังหวัดสุโขทัย

●  โรงเรียนเดชาบดินทร์

 

 

👉 จังหวัดน่าน

●  โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร

179 ม.5 ต.ดู่ใต้ อ.เมือง จ.น่าน 55000 

 

👉 จังหวัดลำพูน

●  โรงเรียนจักรคำคณาทร

426 ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000 

 

 

👉 จังหวัดพิษณุโลก

●  โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก

หมู่ที่ 4 ถนนพิษณุโลก-แควน้อย ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000

 

👉 จังหวัดเชียงใหม่

●  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม)

19/1 ถ.มงฟอร์ต ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

 

 

ภาคใต้

 

👉 จังหวัดนครศรีธรรมราช

●  โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

660 ถนนราชดำเนิน ตำบลคลัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

 

 

👉 จังหวัดสงขลา

●  โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน

2/1 ซ.ปานอนุสรณ์   ตำบลหาดใหญ่  อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

 

 

👉 จังหวัดภูเก็ต

●  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร)

●  โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา (รับเฉพาะนักเรียนของทางโรงเรียนและโรงเรียนในเครือขจรเกียรติเท่านั้น)

 

 


 

 

 

กำหนดการและรายละเอียดการสอบแข่งขัน

 

 

 

รอบที่ 1 (Stage 1)

 

วันแข่งขัน 21 พฤษภาคม 2566 

 

●  รอบที่ 1 กระดาษคำตอบของผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะเป็นแบบปรนัย (OMR) ซึ่งตรวจโดยคอมพิวเตอร์ บอกผลคะแนนเป็น % เท่านั้น และจะไม่มีการให้รายละเอียดเกี่ยวกับผลสอบ

 

 

 

รอบที่ 2 (Stage 2)

 

วันแข่งขัน 11 มิถุนายน 2566

 

●  รอบที่ 2 เป็นข้อสอบแบบปรนัย (OMR) และอัตนัย ซึ่งตรวจโดยคอมพิวเตอร์ ในข้อสอบข้อเขียน ผู้ที่ทำคะแนนได้สูงและมีคะแนนเท่ากัน จะได้รับการตรวจเพิ่มเติมโดยผู้เชี่ยวชาญในการให้คะแนน

 

 

 

รอบที่ 3 (Stage 3)

GLOBAL CONTEST

 

 


 

 

รางวัลที่ได้รับจากการแข่งขัน 🏆🎉 

 

 

รอบที่ 1 (Stage 1)

 

 

รอบที่ 2 (Stage 2)

 

 

รอบที่ 3 (Stage 3)

 


 

 

 

For more information, please contact: 


Call. 02-318-9497, 02-718-4660, 065-059-6955 (Thai), 065-059-6955 (English)

 

Line Official. @tbizeducation 👉 https://lin.ee/ekng1Lo

 

www.facebook.com/tbizeducation