วิธีสมัครแข่งขัน

 

1. อ่านรายละเอียดการสมัครให้ครบถ้วน

 

2. เลือกระดับที่ต้องการลงแข่งขัน 

 

3. กรอกข้อมูลสมัคร 

 

4. ชำระเงินค่าสมัครพร้อมอัพโหลดหลักฐานการชำระเงิน

 

5. ดาวน์โหลดตัวอย่างข้อสอบ

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน

 

1)  การแข่งขันแบ่งออกเป็น 5 ระดับ อ้างอิงตามกรอบมาตรฐาน CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) ได้แก่ Pre-A1, A1, A2, B1 และ B2

2)  เลือกระดับ CEFR ในการแข่งขันได้เพียง 1 ระดับเท่านั้น

3)  ผู้ที่เคยเข้าร่วมการแข่งขัน KGL ในปีที่ผ่านมา ทั้งผู้ที่เคยผ่านเข้ารอบและไม่ผ่านเข้ารอบ ต้องลงแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นเท่านั้น ไม่สามารถ ลงแข่งขันในระดับเดิมได้
4)  ผู้เข้าแข่งขันต้องมีอายุ 6 – 17 ปี และเป็นผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ 2 เท่านั้น (ไม่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรกเกิด)

5)  ผู้เข้าแข่งขันต้องยอมรับกฎกติกาของการแข่งขัน และการตัดสินของคณะผู้จัด KGL ในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันถือเป็นที่สิ้นสุด คณะผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการให้ข้อมูลเพิ่มเติม หรือตอบกลับในข้อคัดค้านในเรื่องของการตัดสิน รวมถึงการประเมินคุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน

6)  ผู้เข้าแข่งขัน ทุกคนจะได้รับ Certificate เข้าร่วมการแข่งขันภาษาอังกฤษโอลิมปิก

7)  ผู้ปกครองของผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับรางวัล จำเป็นต้องยอมรับและอนุญาตให้ทางคณะผู้จัดเผยแพร่ ภาพถ่าย ชื่อและนามสกุล ต่อสาธารณชนตามความเหมาะสม

8) เมื่อสมัครแข่งขันแล้ว ไม่มีการคืนเงินทุกกรณี

 

 

วันแข่งขัน

 

1)  การแข่งขันรอบที่ 1 (Stage 1): เสาร์ที่ 30 มีนาคม 2567 (30th March 2024)

ดูเวลาแข่งขันรอบที่ 1 คลิ๊ก enlightened

 

2)  การแข่งขันรอบที่ 2 (Stage 2): เสาร์ที่ 27 เมษายน 2567 (27th April 2024)

 

3)  การแข่งขันรอบที่ 3 (Stage 3): 4 - 6 ตุลาคม 2567 (4th - 6th October 2024)

 

 

เกณฑ์การคัดเลือกและรางวัล

 

>> ดูรายละเอียดทั้งหมด คลิ๊ก !

 

 

 

** เงื่อนไขการแข่งขันในปี 2024 เพิ่มเติมจากปี 2023 **

 

1)  ยกเลิก การใช้แนวปฏิบัติของกระทรวงศึกษาธิการโดยใช้ชั้นเรียนเป็นเกณฑ์ในการเลือกระดับในการลงแข่งขัน

2)  ใช้แบบทดสอบ KGL Placement Test (วัดระดับ) ตามกรอบ CEFR สหภาพยุโรป ของทาง KGL Contest English Olympiad เพื่อหาระดับที่เหมาะสมของตัวเองในการลงแข่งขัน 

3)  ผู้เข้าแข่งขันที่ได้รางวัลเหรียญทอง (1st) ในระดับ A1 - B2  **ยกเว้น ระดับ Pre-A1**
จะต้องวัดระดับ อีกครั้งเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของระดับที่ลงแข่งขัน ก่อนถูกคัดเลือกไปเป็นตัวแทนภูมิภาคและถูกคัดเลือกให้เข้าแข่งขันในรอบ Global Contest (Stage 3)

4)  ผู้เข้าแข่งขันสามารถเลือกลงแข่งขันในระดับที่สูงกว่าเกณฑ์ได้ แต่ห้ามลงแข่งขันต่ำกว่าเกณฑ์

5)  การเลือกลงแข่งขันผิดระดับ จะ ถูกตัดสิทธิ์ ในการเข้ารับรางวัล โดยการตัดสินของคณะผู้จัด KGL ในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันถือเป็นที่สิ้นสุด คณะผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการให้ข้อมูลเพิ่มเติม หรือตอบกลับในข้อคัดค้านในเรื่องของการตัดสิน รวมถึงการประเมินคุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน

 

 

การเลือกระดับ CEFR ในการลงแข่งขัน

ผู้เข้าแข่งขันต้องทำแบบทดสอบ KGL Placement Test (วัดระดับ) และเลือกระดับแข่งขันตามผลของตนเอง

* การทำ KGL Placement Test (วัดระดับ) เป็นการหาระดับที่เหมาะสมให้กับผู้เข้าแข่งขัน ทำให้ผู้เข้าแข่งขันได้ลงแข่งขันในกลุ่มผู้เข้าแข่งขันที่มีความสามารถระดับเดียวกัน

 

ผลการทดสอบ KGL Placement Test (วัดระดับ) ใช้ได้เฉพาะการแข่งขัน KGL Contest English Olympiad เท่านั้น

ตัวอย่างการเทียบระดับ CEFR

 

 

คนที่ไม่เคยเข้าร่วมแข่งขัน 

ทำแบบทดสอบตามตารางเทียบอายุและระดับ เช่น อายุ 13 ปี เลือกสอบได้ที่ A2, B1, B2


เริ่มทำแบบทดสอบที่ระดับ A2 หากทำได้มากกว่า 80% > ให้ทำต่อในระดับ B1 หากได้มากกว่า 80% > ให้ทำต่อที่ระดับ B2 หากทำได้น้อยกว่า 80% ให้ลงแข่งขันที่ระดับ B1 เนื่องจากเป็นระดับที่เหมาะสม

** ระดับที่เหมาะสมในการลงแข่งขันคือระดับที่ทำคะแนนได้ 80% ขึ้นไป ** 

 

คนที่เคยเข้าร่วมแข่งขัน 
ลงแข่งขันได้เลยในระดับที่สูงกว่า 1 ระดับ โดยไม่ต้องทำแบบทดสอบ (ไม่สามารถแข่งขันซ้ำในระดับเดิมได้) เช่น ปีที่ผ่านมาลงแข่งขันระดับ A1 ปีนี้ต้องลงแข่งขันที่ระดับ A2

 

 

enlightened ดาวน์โหลด คู่มือการทำ KGL Placement Test (วัดระดับ) ที่นี่


 

 

ศูนย์สอบแข่งขัน

 

 

จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

1) หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ 

2) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (รับเฉพาะนักเรียนในโรงเรียนเท่านั้น)

3) ศูนย์การเรียนผูกมิตร (รับเฉพาะนักเรียนในโรงเรียนเท่านั้น)

4) โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม (รับเฉพาะนักเรียนในโรงเรียนเท่านั้น)

 

จังหวัดนนทบุรี 

1) โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย

 

จังหวัดปทุมธานี

1) โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต (รับเฉพาะนักเรียนในโรงเรียนเท่านั้น)

 

จังหวัดนครปฐม  

1) โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (พูลประชาอุปถัมภ์)

 

จังหวัดฉะเชิงเทรา

1) โรงเรียนอินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล (รับเฉพาะนักเรียนในโรงเรียนเท่านั้น)

 

จังหวัดนครนายก

1) วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก

 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

1) โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา

2) โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา  (รับเฉพาะนักเรียนในโรงเรียนเท่านั้น)

 

จังหวัดชลบุรี 

1) วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี

 

จังหวัดสระบุรี

1) SAM Singapore Maths Saraburi (ห้างสุขอนันต์ปาร์ค ชั้น 3)

 

จังหวัดนครราชสีมา 

1) วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา

 

จังหวัดตรัง

1) โรงเรียนตรังร่วมพัฒนา (รับเฉพาะนักเรียนในโรงเรียนเท่านั้น)

 

จังหวัดสุรินทร์ 

1) โรงเรียนวาณิชย์นุกูล

 

จังหวัดอุดรธานี 

1) โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล

 

จังหวัดน่าน

1) โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร

 

จังหวัดเชียงใหม่ 

1) โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกมัธยม)

 

จังหวัดสงขลา 

1) โรงเรียนอักษรศิริ

 

จังหวัดภูเก็ต 

1) โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต

2) โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา (รับเฉพาะนักเรียนในโรงเรียนและโรงเรียนในเครือขจรเกียรติเท่านั้น)

 


 

 

รายละเอียดของข้อสอบแข่งขัน

 

>> ดูรายละเอียดทั้งหมด คลิ๊ก!

 

 

 


 

 

The contestant has read and understood all details clearly.
ผู้สมัครได้อ่านและเข้าใจรายละเอียดการแข่งขันอย่างละเอียด

กรุณาคลิ๊กที่ Register Here เพื่อทำการสมัครแข่งขัน

 

 

 

 

 

 

For more information, please contact: 


Call. 02-318-9497, 02-718-4660, 065-059-6955 (Thai), 065-059-6955 (English)

 

Line Official. @tbizeducation 👉 https://lin.ee/ekng1Lo

 

Facebook. www.facebook.com/tbizeducation