คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ Cambridge English

 

 

หลักสูตรภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) ซึ่ง CEFR คือกรอบวัดความสามารถทางภาษาที่ใช้ในกลุ่มสหภาพยุโรป

 

 

 

CEFR 

มีทั้งหมด 6 ระดับ ดังนี้ A1, A2, B1, B2, C1 และ C2

enlightened ระดับ A1, A2 ผู้ใช้ภาษาระดับพื้นฐาน 

enlightened ระดับ B1, B2 ผู้ใช้ภาษาได้อย่างเชี่ยวชาญ 

enlightened ระดับ C1, C2 ผู้ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมือนกับเจ้าของภาษา

 

 


 

 

การเรียนการสอนตามแนวสากลแบบต่างประเทศ enlightened

 

 

✔  เรียนครบ ทั้ง 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน 

✔  ออนไลน์สดผ่านระบบ Zoom กับเจ้าของภาษาโดยตรง

✔  มีทั้งเรียนกลุ่ม และเรียนส่วนตัว 

🎓 เรียนจบพร้อมสอบรับใบ Certificate โดยตรงจาก Cambridge Assessment English

สอบทั้ง 4 ทักษะ เพื่อวัดความสามารถทางภาษาที่เป็นสากล การันตีความสามารถทางภาษา ใช้งานได้จริง

 

 

 

ตัวอย่างใบ Certificate

ระดับ Starters, Movers, Flyers 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างใบ Certificate

ระดับ Key, PET, FCE, CAE, CPE

 

 


 

 

ตารางคอร์สเรียน

 

 

ตารางเรียนกลุ่ม

  เรียนสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ครั้งละ 1.30 ชั่วโมง หรือ เรียนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง

เลือกวัน-เวลาตามคลาสเรียนจริงที่สถาบันเปิดสอน

 

 

 

ตารางเรียนส่วนตัว

  เรียนขั้นต่ำ 30 นาที ต่อครั้ง

  เลือกวัน-เวลาเองได้ ทั้งนี้ต้องเช็คตารางว่างกับ Teacher ก่อน

 

 

 

 

สอบถามตารางเรียนเพิ่มเติมได้ทาง Line ID: @tbizeducation หรือคลิกลิ้งค์ https://lin.ee/ekng1Lo 

 

 


 

 

Teacher Team yes